Contact Information

Moscow

Moscow, Khokhlovsky lane 16, building 1

Kitay-Gorod

+7 926 780 55 04
+7 499 505 50 54

booking@vnorke.ru

Name of the legal entity     LLC «Siyanie»

TIN    7801689265

Yur. address     199226, St. Petersburg, Alexandra Green blvd. 1, building 1, office 618, room 2

Norke Varshavskaya

Bolotnikovskaya 5

Varshavskaya

+7 925 348 46 15

Norke Kazansky

Novoryazanskaya 16

Komsomolskaya

+7 925 132 97 28

Norke Krasnoselskaya

Krasnoprudnaya 24

Krasnoselskaya

+7 925 351 88 02

Norke Prime Kitay-Gorod

Podkolokolny lane 4/7

Kitay-Gorod

+7 925 545 74 73

Norke Prime Mendeleevskaya

Obraztsova 5A

Mendeleevskaya

+7 925 119 92 26

Norke Prime Tsvetnoy

Tsvetnoy Boulevard 25/7

Tsvetnoy Boulevard

+7 926 991 08 19

St. Petersburg

Norke Finskij

Finsky lane 5

Ploshchad’ Lenina

+7 926 780 55 04

Norke Finskij

Finsky lane 7

Ploshchad’ Lenina

+7 926 780 55 04

Norke Sadovaya

Sadovaya, house 72/16

Spasskaya Sennaya Sadovaya

+7 926 780 55 04