Contact Information

Moscow

Norke Varshavskaya

Bolotnikovskaya 5

Varshavskaya

+7 925 348 46 15

Norke Kazansky

Novoryazanskaya 16

Komsomolskaya

+7 925 132 97 28

Norke Krasnoselskaya

Krasnoprudnaya 24

Krasnoselskaya

+7 925 351 88 02

Norke Prime Tsvetnoy

Tsvetnoy Boulevard 25/7

Tsvetnoy Boulevard

+7 926 991 08 19

Norke Prime Kitay-Gorod

Podkolokolny lane 4/7

Kitay-Gorod

+7 925 545 74 73

St. Petersburg

Norke Finskij

Finsky lane 5

Ploshchad’ Lenina

+7 926 780 55 04

Norke Finskij

Finsky lane 7

Ploshchad’ Lenina

+7 926 780 55 04

Norke Sadovaya

Sadovaya, house 72/16

Spasskaya Sennaya Sadovaya

+7 926 780 55 04